Rozrywka.Lelum.pl > Nowości > Czy uczniowie kończący szkoły w Polsce są należycie przygotowani do dorosłego życia? Jakich przedmiotów brakuje?
Aleksandra Kwaterkiewicz
Aleksandra Kwaterkiewicz 07.10.2020 20:12

Czy uczniowie kończący szkoły w Polsce są należycie przygotowani do dorosłego życia? Jakich przedmiotów brakuje?

Dzieci
pixabay.com @LRCL

Czy przedmioty w polskich szkołach realizują tak istotne tematy, dzięki którym młodzi ludzie wiedzą jak mierzyć się z dorosłością? Czy wiedzą jak buduje się relacje, szuka pracy, walczy o swoją przyszłość? Jakie ewentualnie przedmioty mogłyby uczyć dzieci odporności na trudy dorosłego życia?

Uczniowie wychodzący z polskiej szkoły mają w zależności od tego czy ukończyli technikum, czy liceum ok. 19 lat. W tym młodym wieku muszą podjąć szereg decyzji dotyczących ich przyszłości, muszą niejednokrotnie poradzić sobie z samodzielnym życiem. Czy polska szkoła ich na to przygotowuje?

Uczniowie z polskich szkół – czy są gotowi na dorosłość?

W szkole uczy się dzieci mnóstwa zagadnień z całego wachlarza różnych nauk. Wiele z nich młodzież uważa za nieprzydatną, wiele z nich traktuje obojętnie, twierdząc, że nie przyda się im taka wiedza w przyszłości. Być może mają rację. Spróbujmy przeanalizować czy przedmioty szkolne przygotowują do dorosłości.

Jednym z takich przedmiotów są tak zwane Podstawy Przedsiębiorczości, na którym w zależności oczywiście od nauczyciela, uczeń powinien uczyć się jak pisać CV, powinien także odbyć symulacyjną rozmowę o pracę i dowiedzieć się jak zarządzać swoimi finansami. Zagadnień jest bardzo dużo, a jak zwykle to bywa, czasu w roku szkolnym za mało. W przypadku tak kreatywnych i dość kluczowych tematów najważniejszą rolę odgrywa nauczyciel.

Język polski uczy budowania relacji

Wśród przedmiotów szkolnych tylko jeden skupia się na uczuciach i emocjach. Jest nim język polski, czyli nauka o literaturze i gramatyce ojczystego języka. Tutaj znów kluczową rolę odgrywa nauczyciel, który za pomocą tylu lektur przeanalizuje mądrze z uczniami różne modele postępowania, różne przykłady relacji, pojęcia dotyczące wolności, równości czy patriotyzmu.

Pytanie, czy każdy nauczyciel języka polskiego w taki sposób odbiera prowadzony przez siebie przedmiot i dostrzega w nim potencjał na psychologiczną pracę z uczniami? Oprócz języka polskiego ważny jest jeszcze przedmiot, który z założenia ma przystosowywać młodego człowieka do życia w rodzinie i go uświadamiać. Z tym też bywa różnie. Przedmiot ten powinien być wciąż dopracowany i unowocześniany, bo świadomość młodych ludzi jest dziś znacznie większa niż kiedyś. Pytanie, jakich przedmiotów zdecydowanie brakuje?